Funkcionality a péče

Na hodinky LORUS je stanovena mezinárodní záruka v délce 24 měsíců ode dne prodeje. Závady vzniklé během záruční lhůty chybou výroby nebo vadou materiálu budou po předložení záručního listu bezplatně odstraněny. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení (např. poškrábané sklíčko, obnošený řemínek). Škody vzniklé nesprávným užíváním, neodbornými zásahy a mechanickým poškozením se na poskytnutou záruku nevztahují.

V případě, že vlastníte vodotěsné hodinky a použijete je ve vodě, je nutné minimálně 1x v roce (nejlépe před létem) nechat hodinky přetěsnit a zkontrolovat v autorizovaném servisu, vzhledem k omezené životnosti těsnění. Reklamaci v době záruky uplatňujte v prodejně, kde jste hodinky zakoupili nebo u dovozce. Prosíme dbejte pokynů správného používání uvedených dále.

Vodotěsnost

Označení na číselníku/zadní straně pouzdra

Náhodná kontakt s vodou např. cákaní a déšť

Plavání a sprchování

Šnorchlování

Hloubkové potápěné

Bez označení

NE

NE

NE

NE

WATER RESISTANT (vodotěsné)

ANO

NE

NE

NE

WATER RESISTANT (vodotěsné 50M/5 BARŮ)

ANO

ANO

NE

NE

WATER RESISTANT (vodotěsné 100M/10 BARŮ)

ANO

ANO

ANO

NE

 

  • Pokud jsou Vaše hodinky vodotěsné do 200m/20 barů, 100m/10 barů nebo 50m/5 barů, jsou takto označeny na číselníku/zadní straně pouzdra.
  • Pokud jsou hodinky mokré, nemanipulujte s tlačítky ani korunkou.
  • Pokud jsou hodinky vystaveny mořské vodě, opláchněte je sladkou vodou a pak pečlivě otřete do sucha.

Pozor: Kožené pásky nejsou voděodolné, pokud to na nich není výslovně uvedeno, ani v případě, že tělo hodinek vodotěsné je. 

Alergické reakce

Vzhledem k tomu, že pouzdro i pásek jsou v přímém kontaktu s pokožkou, je důležité je pravidelně čistit. V opačném případě může dojít ke znečištění rukávu košile a u jedinců s citlivou pokožkou k výskytu vyrážky. Možné alergické reakci zamezíte nošením hodinek tak, že mezi nimi a pokožkou zůstane určitá vůle. Pokud se Vám na zápěstí objeví vyrážka, přestaňte hodinky nosit a obraťte se na lékaře.

Chemikálie

Nevystavujte hodinky kontaktu s rozpouštědly, rtutí, kosmetickými spreji, čistícími prostředky, lepidly a barvami. Mohlo by dojít ke změně barvy nebo kvality či poškození pouzdra, pásku a dalších částí. 

Magnetismus

Silný magnetismus má na hodinky negativní vliv. Udržujte je z dosahu magnetických předmětů.

Nárazy a vibrace

Hodinky lze nosit při běžných sportovních aktivitách, ale buďte obezřetní, aby se hodinky hodinky nerozbily o tvrdý povrch při pádu či nárazu. 

Teplota

Nevystavujte prosím hodinky extrémním teplotám.

Servis

Pokud budou Vaše hodinky LORUS vyžadovat opravu nebo servis, více informací najdete na přiloženém ZÁRUČNÍM LISTU nebo kontaktujte autorizovaný servis. Seznam autorizovaných servisů naleznete na www.designtrade.cz.

Ochranné folie na číselnáíku či zadní části pouzdra

Pokud mají Vaše hodinky na sobě od výroby ochrannou folii a/nebo nálepku, před používáním hodinek ji sejměte.

Péče o pouzdro a pásek

Abyste zamezili možným negativním vlivům způsobeným prachem, vlhkostí či potem, otírejte prosím pravidelně hodinky měkkou suchou látkou.

Jak upravit délku pásku

Pásek s posuvnou sponou (milánský tah)

  1. Nadzvedněte regulační záklopku pomocí malého šroubováku nebo nějakého předmětu s ostrým hrotem.
  2. Posunutím spony nastavte pásek na požadovanou velikost.
  3. Drážky na zadní straně pásku by měly zapadnout do vypouklé části spony; nakonec zaklapněte regulační záklopku.